TEMEL DİNİ BİLGİLER

 • 0.0 Yorum var.
 • Ürün Kodu : 04 01 01 06
 • Marka : SÜEDA
20 % indirim

 •  
 • Piyasa Fiyatı
  20,00 TL
 • Toplam Fiyat
 • Fiyatı
  3,00 TL + KDV
 • Taksitli
  5,00 TL - Taksit Sayısı 3
 • Adet :
 • KARGO TÜRKİYE İÇİ GÖNDERİLERİ: 4,00 TL
 • YURTDIŞI GÖNDERİLERİ PTT: 25,00 TL
 • Aynı Gün Kargo
 • En Ucuz Ürün
 • Fırsat Ürünü
 • Hediyeli Ürün
 • Hızlı Kargo
 • İndirimli Ürün
 • Özel Ürün
 • Sınırlı Sayıda
 • Şok fiyatlı
 • Yeni Ürün
 • Ücretsiz Kargo

 TAKDİM

Zaman-ı Âdem Aleyhisselam’dan günümüze kadar, gelmiş geçmiş bütün ilim talebelerinin kazandıkları sevaplar adedince Rabbimize hamd ü senâlar, Efendimiz Muhammed Mustafa (sav)’e salât ü selâmlar olsun.

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadîs-i şerîflerinde: “Âhir zamanda imânı kalpte tutmak kor ateşi avuçta tutmak kadar zor olacak” buyurur. Gerçekten de yaşadığımız âhir zamanda imânımızı, dinî hayatımızı zedeleyecek günahların sel gibi, hem de cazip bir şekle bürünerek gelmesi genç neslin mukâvamet gücünü oldukça zorlaştırmaktadır.

Bedîüzzaman Hazretleri, “Dünya büyük bir manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sarsılan garp cemiyeti (batı toplumu) içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor, bu müthiş sâri illete (bulaşıcı hastalığa) karşı İslâm cemiyeti ne gibi çârelerle karşı koyacak? Garbın (batının) çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş bâtıl formülleriyle mi? Yoksa İslâm cemiyetinin ter ü taze imân esaslarıyla mı? (…) İmân kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız imân üzerine mesâimi teksif etmiş (çalışmamı yoğunlaştırmış) bulunuyorum.”

“Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor. İmânım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imânımı kurtarmaya koşuyorum.”

İşte bizler de Bedîüzzaman Hazretleri’nin bu feryâdına kulak verip; önce kendi imânımızı sonra başkalarının imânını, husûsan gençlerimizin imânını kurtarmak için gayret sarfediyoruz. Bahsi geçen mânevi hastalıkların yegâne ilâcının, kuvvetli imân dersleriyle harmanlanmış İslâm terbiyesi olduğunu düşünüyor ve bu niyetlerle hazırladığımız temel dinî bilgileri ihtiva eden çalışmayı 10 bölüme ayırarak takdim ediyoruz.

1- FIKIH: Abdest, namaz, oruç gibi ibâdetlerimizin nasıl uygulanacağını açıklayan fıkıh ilminin temel meseleleri müfredâtımızda yer almaktadır. “Her şeyin dayandığı direk vardır, dinin temel direği fıkıh ilmidir. Fıkıh bilmeden ibâdet eden gece karanlıkta bina yapıp, gündüz yıkana benzer.” (Beyhakî)

2- SİYER: Bir hadîs-i kudsîde: ”Habîbim, sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım” buyurulur. Âyet-i kerimede meâlen: “Madem Allah’ı seversiniz, öyle ise Allah’ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah’ın sevdiği zâta (Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma) benzeyeceksiniz”. Bütün insanlığa ‘en güzel örnek’ olan sevgili Peygamberimiz’in (sav) hayatını siyer bölümünde bulabilirsiniz. “İnanıyorum ki Hz. Muhammed (sav) gibi her yönüyle mükemmel bir insan, bir daha gelmez.” (Michael H. Hart)

3- PEYGAMBERLER TARİHİ: Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de: “(Biz) Peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve (aynı zamanda) korkutucular olarak göndeririz. O halde kim imân edip (hâlini) ıslah ederse artık onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.” (En’âm/48)

Onların hayatlarında nice örnekler vardır. Kitabımızda yer alan bu bölümü tefekkürle okuyabilirsiniz.

4- DÖRT BÜYÜK HALİFE: Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de ; (Ey ashâb-ı Muhammed!) siz, insanlar (ın iyiliği) için (ortaya) çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a imân edersiniz. (Âl-i İmran/110) Bu âyet-i kerimeye tam mazhar olan sahâbe efendilerimizin içinden, yalnız 4 büyük halîfenin kısa hayatlarını, bu bölüme aldık, ibretle okuyacağınızı ümid ediyoruz.

5- ÖRNEK HANIMLAR: Onlar mâna âleminin nadîde çiçekleri, müslüman hanımların mümtaz örnekleri, peygamberlerin ilk destekçileri, imân, sabır, takva, fedâkarlık, şefkat, iffet, ilim timsalleri. Onlar örnek hanımlar. Kısaca hayatlarını okuyabilirsiniz.

6- ÂDAB-I MUÂŞERET: Bedîüzzaman Hazretleri âdabı tarif ederken: “Yemek, içmek ve yatmak gibi hâlâtın âdabını, düsturlarını beyan eden ve muâşerete tealluk eden çok sünnet-i seniyyeler var. Bu nevi sünnetlere âdab tâbir edilir.”der. Âdab-ı muâşeretin dünya ve ahiret için birçok faydaları vardır. Küçük bir misâl verecek olursak: “Yemeğe tuz ile başlandığı takdirde, beyinden gönderilen bir uyarı sayesinde midede mukus tarafından sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka oluşturulur ve midenin sindirime hazırlıksız yakalanması önlenir.” Geniş bilgiyi bu bölümde bulabilirsiniz.

7 -KIRK HADİS: Kim ümmetim için, onların dinî işleriyle alâkalı kırk hadîs ezberlerse, Allah-ü Teâla onu âlim olarak haşreder. Ben de mahşer günü onun hem şefâatçisi, hem de şâhidi olurum. (Beyhakî)

Sizler için seçtiğimiz 40 hadîsi kitabımızda bulabilirsiniz.

8- TECVİD: Sönmez ve söndürülmez mânevi bir güneş olan hakîkatler kaynağı kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i eksiksiz, hatâsız, her harfin hakkını vererek okumayı öğreten Tecvid ilminin temel kurallarına müfredâtımızda öncelikle yer verilmiştir.

“Kur’ân-ı Kerîm’i okumakta mâhir olan, yüce, itâatkar elçi meleklerle beraberdir. Kendisine zor geldiğinden dolayı Kur’ân’ı kekeleyerek okuyana ise iki ecir vardır.” (Buhâri, Müslim, İbn-i Mâce, Nesâi)

9- SOSYAL FAALİYETLER: Piyesler, skeçler; zekâ oyunları, şiirler ve ilâhîlerle süslediğimiz bu bölümü beğeneceğinizi umuyoruz.

Kitabın 176. sayfasında ise, talebe-i ulûma yönelik hazırladığımız Risâle-i Nûr’dan; tevhid, namaz, kulluk bilinci, gençlik gibi mevzûları içine alan bir liste bulunmaktadır.

10- OSMANLICA ÖĞRENME USÛLÜ: Osmanlıca her satır, yirmi kere yazılıp öğrendikten sonra ‘Birinci Söz’ bu minval üzere bitirilse, biiznillah İslâm harfleri ile yazmaya ve okumaya muvaffak olunur.

Rabbimizden niyâzımız, rızâsına mazhariyet ve bu mütevazi çalışmanın daha mükemmel çalışmalara basamak olmasıdır.

Ya İlâhi! Aklımızı, kalbimizi ve rûhumuzu Kur’ân’ın nûruyla nûrlandır! Nefsimizi Kur-ân’ın nûruyla irşâd ve onun nûruyla terbiye eyle! Hem bizleri o nûr ile yaşat, o nûr ile huzûruna al! Âmin!..


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
1 15,00 TL 15,00 TL
2 7,50 TL 15,00 TL
3 5,00 TL 15,00 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00